Det støtter fonden

Foto: Jacob Due

Et billede af tre unge mennesker der står og snakker ved en cykel parkeringsplads

Foto: Anders Trærup

HVAD

AUHE MidtVest´s Støttefond har til formål at støtte relationsopbyggende aktiviteter, som bidrager til at styrke samarbejdet mellem AUHE og aktører i det midt- og vestjyske område (f.eks. virksomheder, ungdomsuddannelser, politikere, erhvervsråd og- foreninger o.l.).

Eksempler på aktiviteter, som kan opnå støtte, er:

 • Arrangementer på AUHE indenfor fondens formål målrettet forskellige målgrupper
 • Virksomhedsbesøg på regionens virksomheder for AUHE-studerende
 • Arrangementer i lokalområderne som markedsfører uddannelsesmulighederne på AUHE
 • Projektsamarbejde mellem AUHE-studerende/undervisere og virksomheder
 • Analyse/kortlægning af behov og potentiale for eksempelvis nye uddannelser
 • Andre gode initiativer

 

Støtte gives f. eks. til honorar til foredragsholder, forplejning, lokaleleje, kørselsudgifter, materialer etc.

HVEM

De relationsopbyggende aktiviteter skal være målrettet potentielle studerende og/eller deres forældre på AUHE, nuværende studerende på AUHE, uddannelsesinstitutionen AUHE eller virksomheder i fondens dækningsområde.

Der kan søges støtte hos AUHE MidtVest´s Støttefond, hvis man er:

 • Studerende eller underviser på AUHE
 • Virksomhed i fondens dækningsområde
 • Lokalt forankrede foreninger såsom erhvervs-, turisme eller fiskeriforeninger
 • Ungdomsuddannelsesinstitution
 • Grundskolens overbygningsklasser
 • Lokale arbejdsgrupper der vil fremme relationerne mellem virksomheder og AUHE-studerende
Et billede af fem mænd der snakker om en gokart på jorden

Foto: Makerfest 2023