AUHE MIDTVEST'S STØTTEFOND

Kvalificeret højtuddannet arbejdskraft er en vigtig konkurrenceparameter for erhvervslivet i det midt- og vestjyske område. Unikke talenter efterspørges.

Unikke talenter efterspørges

Derfor er det vigtigt lokalt at uddanne dygtige unge mennesker, som allerede under studiet får en forståelse for udfordringerne i erhvervslivet. Omvendt stiller det også krav til erhvervslivet om at være bannerfører for samarbejdet med Aarhus Universitet Campus Herning (AUHE), så samarbejde i mange former bliver prioriteret til gavn for både de studerende og erhvervslivet.

AUHE MidtVest´s Støttefond er etableret for at understøtte samarbejdet mellem AUHE og det lokale erhvervsliv i Midt- og vestjylland. Det sker gennem støtte til diverse relationsopbyggende aktiviteter, som bæres frem af ildsjæle, som brænder for at styrke samarbejdet og dermed indsatsen for at tiltrække, uddanne og fastholde en del af fremtidens arbejdskraft lokalt.

Et billede af to mænd fra AUHE fonden der snakker i et kontorområde

Foto: Anders Trærup