Invitation til netværksmøde 26. april 2023

Kære medlem af AUHE Erhvervsklub

Det er tid til igen at mødes! Tid til at få inspiration gennem gode oplæg, aktuelle cases og netværk med andre erhvervsledere fra området.

Denne gang tager vi temperaturen på RIGETS TILSTAND. Vi byder velkommen til 2 kapaciteter, som med hvert deres perspektiv gør os klogere på Danmarks fremtid.

 

Direktør og chefredaktør Bjarne Corydon tager os en tur med op i helikopteren og stiller skrapt på Danmarks politiske og økonomiske tilstand.

Med et analytisk overblik over fortiden, nutiden og de igangværende beslutninger og deres mulige udfald giver han sit bud på rigets tilstand. Hvilken indflydelse og muligheder ligger der hos borgerne, erhvervslivet og det politiske system?

 

Reformkommissionens formand Nina Smith stiller skarpt på behovet for reformer.

Danmark har en af Europas stærkeste økonomier. Der er finanspolitisk holdbarhed så langt øjet rækker. Den position er sket gennem årtiers skrappe reformer af dansk økonomi. Hvorfor er der brug for flere reformer, og hvilke er det vi nu skal til at kigge på?

Et vigtigt reformområde er hele uddannelsessystemet. Hvordan kan uddannelserne blive mere relevante i forhold til virksomhedernes behov. Hvordan får vi flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne? Hvad betyder det for virksomhederne og hvad er virksomhedernes rolle i forhold til reformarbejdet?

 

”Rigets tilstand” helt lokalt.

På universitet i Herning er der et tæt samarbejde med erhvervslivet – til gavn for både virksomhederne, de studerende og universitetet. Vi hører nyt fra universitet og dykker ned i en studentercase fra dette års TBMI challenge.

Hvilke mekanismer er for tiden de fremtrædende og hvilke perspektiver er der for Danmarks fremtid – også i et internationalt perspektiv?

 

Som sædvanligt runder vi dagens program af med tapas og et glas vin samt networking, hvor du får mulighed for at møde andre lokale erhvervsledere.

Har du også lyst til at blive klogere på RIGETS TILSTAND, så mød op – Tag en kollega under armen (denne gang kan i max. komme 3 stk. fra egen virksomhed). Benyt også lejligheden til at invitere en gæst eller to med fra dit erhvervsnetværk, som også skal inspireres. Pris pr. medbragt gæst er 500 kr. ex. moms.

Målet er, at gæsterne motiveres til også fremadrettet at blive en del af AUHE Erhvervsklub. Hvis de efterfølgende melder sig ind i AUHE Erhvervsklub, så modregnes de 500 kr. i erhvervsklubbens kontingent.

 

Det praktiske:
Tid: 26. april 2023 kl. 16.00 – 19.00
Sted: Aarhus Universitet Campus Herning, Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Tilmelding: TILMELD DIG HER
Deadline: 17. april 2023