Invitation til netværksmøde - er afviklet. Næste møde bliver i foråret 2023.

Kære medlem af AUHE Erhvervsklub

Det er tid til igen at mødes!

Tid til at få inspiration gennem gode oplæg, aktuelle cases og netværk med andre erhvervsledere fra området. Tag en kollega under armen eller invitér gratis en gæst med fra dit erhvervsnetværk, som også skal inspireres.

Vi sætter fokus på erhvervslivets GLOBALE FORSYNINGSKÆDER herunder hvilke konsekvenser den geopolitiske uro i verden – ikke mindst krigen i Ukraine – har på disse.

Det kalder på vigtige overvejelser hos den enkelte virksomhed. Hvordan bør egne forsyningskæder optimeres med henblik på effektivitet og øget robusthed, men også for at mindske konsekvenserne af uforudsete udsving i udbud og efterspørgsel?

Mød op og bliv inspireret, når vi belyser udfordringen fra tre aktuelle vinkler

1) Forsvars- og sikkerhedspolitisk:

Lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet – og blandt de 25 mest citerede eksperter i Danmark – sætter fokus på væsentlige geopolitiske forandringer. Forventes forandringerne at være midlertidige eller varige, og bør erhvervslivet allerede nu – for at udvise rettidig omhu – ændre sit syn på anvendelse af globale forsyningskæder?
Hør blandt andet
• Hvor er verdenens aktuelle og fremtidige brændpunkter?
• Hvilke overvejelser bør det danske erhvervsliv gøre sig i forhold til disse brændpunkter og udfordringer?

2) Forretningsmæssigt:

Forretningsleder Troels Behrenthz Andersen, Teknologisk Institut – ekspert i resiliensopbygning og fremtidssikring af forretningen – giver gode råd til, hvordan virksomhedens værdikæde ikke kommer til at indeholde unødvendige sårbarheder, som forringer evnen til at modstå forandringer som fx krige, pandemier og stærkt stigende råvarepriser.

Hør blandt andet:
• Hvordan handles der hurtigt på fremtidige kriser og reducerer din værdikædes sårbarhed
• Hvordan udnyttes kriserne til at skabe vækst og konkurrencefordele?

3) Samarbejde universitet/erhvervslivet:

Et kvalificeret samarbejde mellem en virksomhed og studerende på universitetet kan kaste nyt lys over en problemstilling i din virksomhed. Dagens tema er ingen undtagelse. Glæd dig til at høre en konkret case om et supply chain-samarbejde, som har givet inspiration og ny viden til både virksomhed og studerende. Måske bliver du inspireret til også at prøve
• Hvordan kan et lignende samarbejde også gavne din virksomhed eller organisation?

HUSK – at du som medlem af AUHE Erhvervsklub gratis må medbringe gæster.

Dét og meget mere får du svar på, når AUHE Erhvervsklub inviterer til det næste netværksmøde på universitetet i Herning.

Vi afslutter vanen tro med networking om dagens tema, tapas og et glas vin.

Det praktiske:
Tid: 26. oktober kl. 16.00 – 19.00
Sted: Aarhus Universitet Campus Herning, Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Tilmelding: Tilmeld dig her
Deadline er 20. Oktober 2022