Fondens formål

AUHE Midtvest´s Støttefond er en erhvervsdrivende selvejende institution, hvis formål er at understøtte samarbejdet mellem AUHE og det lokale erhvervsliv i Midt- og vestjylland. Det sker gennem støtte til diverse relationsopbyggende aktiviteter. Aktiviteterne skal medvirke til at tiltrække studerende, engagere studerende og virksomheder i forskellige opgaveløsninger samt motivere virksomheder til at ansætte dimittender fra AUHE. Målet er at øge samspillet mellem AUHE og områdets virksomheder for på den måde at imødekomme erhvervslivets behov for højtuddannet arbejdskraft.

Fondens dækningsområde
Fonden støtter aktiviteter, som er forankret i de 7 kommuner, som ses på kortet.


Vision

AUHE MidtVest’s Støttefonds vision er at skabe nye vækst- og udviklingsmuligheder for de midt- og vestjyske virksomheder ved at højne kompetenceniveauet via brug af højtuddannede fra Aarhus Universitet Campus Herning.

MISSION

AUHE MidtVest’s Støttefonds mission er at tiltrække flere studerende til AUHE, samt at øge samarbejdet mellem de studerende og erhvervslivet i form af praktik eller opgaveløsninger. Derudover er missionen også at flere dimittender får job i den midt- og vestjyske region.

Bestyrelse

 • Forskningschef Per Hessellund Lauritsen, Siemens Gamesa Renewable Energy (Bestyrelsesformand)
 • Direktør Kultur og Erhverv, Mette Højborg, Holstebro Kommune (Næstformand)
 • Bestyrelsesmedlem Jens Agergaard
 • Group HR Director Mads Mølbak, Kyocera A/S
 • Partner Albert Kusk, Dahl Advokatfirma
 • Regionsdirektør Palle Hoffmann, Vestjysk Bank
 • CEO Søren Husted, KP Group
 • Kommunaldirektør Erik Hattens, Herning Kommune (observatør)
 • Institutleder Anders Frederiksen, Aarhus Universitet (observatør)
 • Head of department Anders Brandt, Aarhus Universitet (observatør)
 • Direktør Mette Gottlieb, OrgaNicer (administrator)